Eduardo Montenegro logo
  • Name: Eduardo Montenegro
  • Country:
  • Weight:
  • Height:
  • Birthday: 1998-09-30
  • Preferred Foot:
  • Estimate Value:
Current Play
#TeamPosition
Envigado FC Midfielder