Results FT HT
FC Ise-shima
Criacao Shinjuku
0
0
0
0
Celeste Tokushima 1
Ococias Kyoto AC
0
2
0
0
Ococias Kyoto AC
Criacao Shinjuku
0
1
0
0
Celeste Tokushima
FC Ise-shima
0
1
0
1
Kyushu Mitsubishi 1
Kaiho Bank
2
1
0
0